Plzeň má na víc. Plzeň má na to, aby byla lépe fungujícím městem s příjemnými ulicemi, náměstími i parky. Má na to, aby se honosila prvotřídní architekturou a památkami, o které někdo pečuje. Má na to, aby obstála v silné národní i mezinárodní konkurenci moderních měst a aby se z ní obyvatelé a studenti nestěhovali pryč. V Plzni žijeme a chceme žít, proto si přejeme, aby byla co nejpříjemnější, nejzdravější a nejkrásnější. Záleží nám na ní, nenechme si ji zkazit.

Co podle nás potřebuje?

Kvalitní architekturu a urbanismus

Úroveň městského prostředí má významný vliv na kvalitu našeho života, ovlivňuje naši každodenní spokojenost i zdraví a vede ke zvýšení celkové bezpečnosti města...

Širší diskuzi nad zásadními stavebními projekty

Krásné prostředí Plzně se utvářelo po tisíciletí a některé připravované, zejména dopravní, projekty ho ovlivní na další desítky či dokonce stovky let; přitom existují šetrnější, podobně funkční alternativy – pojďme hledat nejlepší cestu společně v souladu s nejnovějšími světovými poznatky...

Silného hlavního architekta a lepší práci samosprávy

Požadovanou kvalitu musí garantovat silná instituce vedená renomovanými odborníky, kteří budou oporou pro občany i politiky; zároveň je nezbytné zefektivnit práci i spolupráci úřadů...

Aktivní občany, kterým město nebrání v činnosti

Lidé, neziskovky i odpovědné firmy mohou městu pomoci vyřešit řadu problémů, potřebují však od něj dlouhodobou spolupráci a podporu...

Aktivní politiky

Fungující město stojí na kvalitních politicích s širokým rozhledem, odvahou a chutí měnit věci k lepšímu, politicích, kteří přemýšlejí v delším horizontu, než je čtyřleté volební období, kteří používají zdravý rozum a dokáží pro město získat ty nejlepší odborníky i úředníky...

Vyváženou dopravu

Doprava je důležitou součástí města, nesmí však být na úkor kvalitního a zdravého městského prostředí; proto je zapotřebí lépe koordinovat automobilovou dopravu s ostatními městskými funkcemi i s rozvojem udržitelnější dopravy, tedy MHD, příměstskými vlaky, pěší a cyklistickou dopravou anebo carsharingem (sdílením automobilů)...

Jasné podmínky pro investory a developery

Město je společným projektem veřejné správy, soukromých investic a potřeb a preferencí jeho obyvatel: Plzeň by tedy měla poskytovat čitelné a stabilní prostředí pro investory, kteří mu chtějí skutečně pomoci s pozitivním rozvojem, a zároveň eliminovat nezdravý růst města...

Kvalitní data jako základ všech projektů

Kvalitní a komplexní sociologická, ekonomická, dopravní, ekologická i další data jsou nezbytná pro úspěšné plánování, povolování a podporu projektů, město nelze řídit na základě subjektivních pocitů...

Umění a kulturu ve veřejném prostoru

Umění a kultura jsou základem i duší národa; umění ve veřejném prostoru má schopnost zaujmout mnoho skupin lidí a zprostředkovat jim důležitá aktuální témata, proto je klíčové ho podporovat...

Omezení vizuálního smogu

Plzeň si zaslouží kvalitní vkusnou reklamu, která respektuje hodnotu historického centra i moderních čtvrtí; ohleduplná reklama je navíc za určitých podmínek (ve srovnání s přemírou agresivní reklamy) efektivnější...

Souhlasíte, že Plzeň má na víc? Připojte se k výzvě a my vás budeme informovat, jak toho dosáhnout!

facebooková stránka

* Uvedením Vašeho e-mailu svobodně a dobrovolně udělujete Pěstuj prostor, z. s. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů… („GDPR “) pro účely tohoto projektu; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy s uvedením zájmu o vyřazení Vaší e-mailové adresy na info@pestujprostor.cz.

Kdo za výzvou stojí? Všechny přínosné názory a nápady dohromady sesbíral z podnětů občanů, neziskovek, architektů, sociologů a kulturních aktérů plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., který se dlouhodobě snaží o zlepšování rozvoje města. Případné dotazy můžete zaslat na info@pestujprostor.cz. Výzva není spojena s žádnou konkrétní politickou stranou a je cílena jak na širokou veřejnost, tak na zástupce napříč politickým spektrem.

Z plzeňských i mimoplzeňských osobností a odborníků výzvu podporují např. socioložka Ida Kaiserová, slovesná dramaturgyně Petra Hynčíková, moderátor Jiří Konečný, kulturní manažerka Helena Dienstbierová Šimicová, psychiatr a slammer David Hynčík, politolog Pavel Janšta, kartograf Aleš Hejna, projektant Ondřej Janout, kuchař a předseda spolku Envic Tomáš Popp, dopravní expert Jan Hakl, výtvarník Václav Cinádr, nebo architekti Jiří Zábran, Petr Lešek, Aleš Kubalík, Petr Domanický, Jakub Mareš (ředitel spolku k světu.), Bohumil Strejc, Jaroslav Holler, Tomáš Král, Monika Sladká, Marek Marovič, Zuzana Zbořilová, Petr Klíma, Marek Sivák a další.

logoPP_cz_kratke_sede_01

Výzva je určena jako inspirace pro širokou veřejnost a místní politiky i jako apel na kandidáty a politické strany kandidující v nadcházejících komunálních volbách. Výzva je však cílena dlouhodobě, nejen pro předvolební období.

Uvedení autorů obrázků:
K jednotlivým bodům: 1/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 2/ Pěstuj prostor / Gabriela Homolová; 3/ Wikimedia commons / Ivo Lukačovič; 4/ Pěstuj prostor / Alan Novák; 5/ Wikimedia commons / Lhotanka; 6/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 7/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 8/ Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia; 9/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 10/ Pěstuj prostor / Marek Sivák
Úvodní: A-E/ Pěstuj prostor
Další: K/ Václav Čubr

Poděkování: Jenovi Z., Martinovi Š., Ditě K., Pavlovi C., Alešovi H., Petrovi L. a všem, kdo se do přípravy výzvy jakkoliv zapojili