Úroveň městského prostředí má významný vliv na kvalitu našeho života, ovlivňuje naši každodenní spokojenost i zdraví a vede ke zvýšení celkové bezpečnosti města
 • Všechny projekty veřejné správy je zapotřebí řešit kvalitně nejen po technické stránce, ale zejména i z koncepčního a architektonického hlediska, s ohledem na vizi směřování města a veřejného prostoru v příštích desetiletích
 • Úroveň veřejného prostoru je zrcadlem úrovně komunální politiky a politiků
 • Všechny významnější* projekty veřejné správy je vhodné řešit otevřenou či užší architektonickou soutěží s participační přípravou a průběžným širším zapojením odborníků i občanů
  (* může znamenat např. finanční hodnotu, projekty týkající se významných veřejných budov a veřejných prostranství, projekty významně ovlivňující fungování čtvrti, projekty výrazně spjaté s místní komunitou nebo jinak významné projekty)
 • Ke stejnému přístupu je zapotřebí aktivně motivovat soukromé investory, v odůvodněných případech, kde k tomu má město nástroje, to i od soukromých investorů vyžadovat
 • Včasná a otevřená diskuse s odborníky i s širokou veřejností by se měla vést i o dalších palčivých problémech města nebo klíčových oblastech, ze kterých konkrétní projekty teprve vzejdou
 • Kvalitní architektura a urbanismus znamená i funkční a sociální vyváženost ve všech měřítkách – od jednotlivých budov přes čtvrti až po celé město s jeho okolím – tedy bez negativní dominance jedné funkce či sociální skupiny
 • Příprava a realizace dobře zpracovaného projektu často přesahuje 4 leté volební období, projekty je tedy vhodné zpracovávat s dlouhodobějším výhledem a vizí a ideálně i v širší politické shodě, aby ani případná změna ve vedení města započaté projekty vážně neohrožovala – právě takové projekty mohou lidem ukázat, kteří političtí představitelé to myslí s rozvojem města dobře, a kdo chce pouze negovat i kvalitně připravené projekty svých politických kolegů
 • Je důležité podporovat celospolečenské vzdělávání v tématu architektury a veřejného prostoru vč. osvěty na základních a středních školách, neboť je to oblast, se kterou se v praktickém životě lidé setkávají přímo i nepřímo na denní bázi
 • Je zapotřebí neztrácet zdravý selský rozum! – zejména v době zatížené obrovským množstvím (ne vždy kvalitních) zákonů, vyhlášek a norem a zároveň ve složitém prostředí veřejné správy, kde se setkává nespočetně zájmů a pohledů
  (např. ne každá lavička musí být certifikovaná, ne každé místo pro děti musí být dětské hřiště, ne každá cesta přes řeku musí odolat stoleté vodě – vždy je potřeba komplexně zvážit plusy a mínusy všech možností a okolností a hledat shodu na té variantě, která je pro město i jeho obyvatele nejvhodnější)
Souhlasíte, že Plzeň má na víc? Připojte se k výzvě a my vás budeme informovat, jak toho dosáhnout!

facebooková stránka

* Uvedením Vašeho e-mailu svobodně a dobrovolně udělujete Pěstuj prostor, z. s. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů… („GDPR “) pro účely tohoto projektu; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy s uvedením zájmu o vyřazení Vaší e-mailové adresy na info@pestujprostor.cz.

Kdo za výzvou stojí? Všechny přínosné názory a nápady dohromady sesbíral z podnětů občanů, neziskovek, architektů, sociologů a kulturních aktérů plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., který se dlouhodobě snaží o zlepšování rozvoje města. Případné dotazy můžete zaslat na info@pestujprostor.cz. Výzva není spojena s žádnou konkrétní politickou stranou a je cílena jak na širokou veřejnost, tak na zástupce napříč politickým spektrem.

Z plzeňských i mimoplzeňských osobností a odborníků výzvu podporují např. socioložka Ida Kaiserová, slovesná dramaturgyně Petra Hynčíková, moderátor Jiří Konečný, kulturní manažerka Helena Dienstbierová Šimicová, psychiatr a slammer David Hynčík, politolog Pavel Janšta, kartograf Aleš Hejna, projektant Ondřej Janout, kuchař a předseda spolku Envic Tomáš Popp, dopravní expert Jan Hakl, výtvarník Václav Cinádr, nebo architekti Jiří Zábran, Petr Lešek, Aleš Kubalík, Petr Domanický, Jakub Mareš (ředitel spolku k světu.), Bohumil Strejc, Jaroslav Holler, Tomáš Král, Monika Sladká, Marek Marovič, Zuzana Zbořilová, Petr Klíma, Marek Sivák a další.

logoPP_cz_kratke_sede_01

Výzva je určena jako inspirace pro širokou veřejnost a místní politiky i jako apel na kandidáty a politické strany kandidující v nadcházejících komunálních volbách. Výzva je však cílena dlouhodobě, nejen pro předvolební období.

Uvedení autorů obrázků:
K jednotlivým bodům: 1/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 2/ Pěstuj prostor / Gabriela Homolová; 3/ Wikimedia commons / Ivo Lukačovič; 4/ Pěstuj prostor / Alan Novák; 5/ Wikimedia commons / Lhotanka; 6/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 7/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 8/ Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia; 9/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 10/ Pěstuj prostor / Marek Sivák
Úvodní: A-E/ Pěstuj prostor
Další: K/ Václav Čubr

Poděkování: Jenovi Z., Martinovi Š., Ditě K., Pavlovi C., Alešovi H., Petrovi L. a všem, kdo se do přípravy výzvy jakkoliv zapojili