Plzeň si zaslouží kvalitní vkusnou reklamu, která respektuje hodnotu historického centra i moderních čtvrtí; ohleduplná reklama je navíc za určitých podmínek (ve srovnání s přemírou agresivní reklamy) efektivnější
  • reklama sama o sobě není špatná věc, neregulovaná reklama se však brzy rozbují do takové podoby, že jednak (v kontextu podobně agresivních reklam) ztrácí efektivitu, jednak výrazně snižuje úroveň městského prostředí jako celku a tím i úroveň společnosti: přitom by veřejné (společné) prostory města mohly být kultivovaným prostředím na evropské úrovni
  • smyslem regulace není reklamu zakázat, ale naopak ji zkultivovat do podoby, kdy bude obecně příjemnější, přijatelnější a v důsledku tedy i efektivnější
  • úkolem veřejné správy je mj. pečovat o hodnototvornou a esteticko-vzdělávací funkci města a veřejného prostoru, Plzeň se po regulaci reklamy stane kvalitnějším místem pro život
  • účinnou regulací se zároveň zamezí i negativním důsledkům ztráty estetiky veřejného prostoru, včetně větší náklonnosti společnosti k vandalstvím a dalším sociálně patologickým jevům; naopak je prokázáno, že kvalitní a esteticky hodnotné prostředí společnost kultivuje
  • reklamou se myslí např. billboardy, megaboardy, citylighty, velkoplošné bannery, reklamy na fasádách a střechách domů, velkoplošné LED obrazovky, označení provozoven (firemní nápisy a tabule, vývěsní štíty apod.), polepy výkladců, vitrín, dveří, oken, tzv. lavičky zadarmo, oblepy stánků a dalších objektů ve veřejném prostoru, polepy zastávek MHD, hypercube, plakátovací plochy, „áčka“ a další mobilní reklama nebo reklamní konstrukce
  • principy regulace je potřeba pro Plzeň stanovit na základě širší diskuse a kvalitní odborné práce, už nyní je ale možné se inspirovat celou řadou měst v České republice, která regulaci efektivně řeší, ať už formou městských vyhlášek či jinak (např. Brno, Praha, Uherské Hradiště, Luhačovice, Znojmo ad.)
  • pro úspěšný průběh regulace je vhodné kombinovat nutná omezení (nastavení pravidel) s nabídkou pomocné ruky (odborné poradenství) a případně i vhodnými pobídkami (poskytnutí služeb – např. grafických, částečná finanční podpora změny, úlevy na poplatcích apod.)
  • poznámka 1: základní principy kvalitní a estetické reklamy (či naopak vodítka, jak rozpoznat negativní vizuální smog) lze najít např. zde (Manuál Brno-střed / vizuální smog – Veronika Rút Nováková)
  • poznámka 2: více informací o tom, proč se vizuálním smogem zabývat, je shrnuto v tomto článku
Souhlasíte, že Plzeň má na víc? Připojte se k výzvě a my vás budeme informovat, jak toho dosáhnout!

facebooková stránka

* Uvedením Vašeho e-mailu svobodně a dobrovolně udělujete Pěstuj prostor, z. s. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů… („GDPR “) pro účely tohoto projektu; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy s uvedením zájmu o vyřazení Vaší e-mailové adresy na info@pestujprostor.cz.

Kdo za výzvou stojí? Všechny přínosné názory a nápady dohromady sesbíral z podnětů občanů, neziskovek, architektů, sociologů a kulturních aktérů plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., který se dlouhodobě snaží o zlepšování rozvoje města. Případné dotazy můžete zaslat na info@pestujprostor.cz. Výzva není spojena s žádnou konkrétní politickou stranou a je cílena jak na širokou veřejnost, tak na zástupce napříč politickým spektrem.

Z plzeňských i mimoplzeňských osobností a odborníků výzvu podporují např. socioložka Ida Kaiserová, slovesná dramaturgyně Petra Hynčíková, moderátor Jiří Konečný, kulturní manažerka Helena Dienstbierová Šimicová, psychiatr a slammer David Hynčík, politolog Pavel Janšta, kartograf Aleš Hejna, projektant Ondřej Janout, kuchař a předseda spolku Envic Tomáš Popp, dopravní expert Jan Hakl, výtvarník Václav Cinádr, nebo architekti Jiří Zábran, Petr Lešek, Aleš Kubalík, Petr Domanický, Jakub Mareš (ředitel spolku k světu.), Bohumil Strejc, Jaroslav Holler, Tomáš Král, Monika Sladká, Marek Marovič, Zuzana Zbořilová, Petr Klíma, Marek Sivák a další.

logoPP_cz_kratke_sede_01

Výzva je určena jako inspirace pro širokou veřejnost a místní politiky i jako apel na kandidáty a politické strany kandidující v nadcházejících komunálních volbách. Výzva je však cílena dlouhodobě, nejen pro předvolební období.

Uvedení autorů obrázků:
K jednotlivým bodům: 1/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 2/ Pěstuj prostor / Gabriela Homolová; 3/ Wikimedia commons / Ivo Lukačovič; 4/ Pěstuj prostor / Alan Novák; 5/ Wikimedia commons / Lhotanka; 6/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 7/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 8/ Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia; 9/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 10/ Pěstuj prostor / Marek Sivák
Úvodní: A-E/ Pěstuj prostor
Další: K/ Václav Čubr

Poděkování: Jenovi Z., Martinovi Š., Ditě K., Pavlovi C., Alešovi H., Petrovi L. a všem, kdo se do přípravy výzvy jakkoliv zapojili