Krásné prostředí Plzně se utvářelo po tisíciletí a některé připravované, zejména dopravní, projekty ho ovlivní na další desítky či dokonce stovky let; přitom existují šetrnější, podobně funkční alternativy – pojďme hledat nejlepší cestu společně v souladu s nejnovějšími světovými poznatky
  • Ve srovnání s Plzní za první republiky má Plzeň na počátku 21. století sice více obyvatel, ale menší oblast, která se dá nazvat centrem města, a horší urbanistickou sounáležitost jednotlivých čtvrtí – obojí se dá napravit, vyžaduje to však odhodlání a usilovnou mnohaletou práci, u které je nejvyšší čas začít!
  • Už za minulého režimu město utrpělo řadu těžko napravitelných šrámů ve formě rozsáhlých demolic a budování dopravních průtahů přes parky i historické čtvrti
  • Podobný vývoj ale v některých případech pokračoval i po roce 1989 a hrozí i dnes – téměř 30 let po revoluci se stále aktualizují a připravují projekty, díky kterým by Plzeň ztratila významnou část svého přírodního i historického dědictví a jedinečnosti
  • Přitom existují alternativy zohledňující více pohledů – pojďme nahradit tento ryze technicistní přístup a podívejme se na problematiku z více úhlů, nalezněme šířeji přijatelná, méně invazivní řešení, která ocení i naši potomci za 20, 50 či 100 let
  • Pro skutečně pozitivní rozvoj města je tedy zapotřebí co nejdříve pozastavit a pozměnit jednostranně řešené projekty, které ovlivní město na další desítky či stovky let a které vyvolávají kontroverze mezi odbornou i laickou veřejností – namísto toho by se měl k nalezení skutečně nejlepšího řešení otevřít široký dialog mezi městem, širokým spektrem nezávislých odborníků, veřejností a dotčenými orgány
  • Skutečně dobrá řešení s kvalitní odbornou, datovou i argumentační základnou a silnou politickou vizí poté pomohou získat veřejnou podporu a nalézt společnou dohodu
  • Konkrétně se jedná zejména o dopravní stavby, které mnohdy nejsou v souladu ani s městem schválenými strategiemi (např. Plánem udržitelné mobility města Plzně) a přesto město pokračuje v jejich přípravě či stavbě – např. tzv. severojižní průtah (I/27 v úseku Borská-Lochotín), tzv. průtah „Berlínem“ (západní prodloužení ul. alej Svobody), neměstotvorná varianta řešení průtahu Roudnou apod.
Souhlasíte, že Plzeň má na víc? Připojte se k výzvě a my vás budeme informovat, jak toho dosáhnout!

facebooková stránka

* Uvedením Vašeho e-mailu svobodně a dobrovolně udělujete Pěstuj prostor, z. s. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů… („GDPR “) pro účely tohoto projektu; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy s uvedením zájmu o vyřazení Vaší e-mailové adresy na info@pestujprostor.cz.

Kdo za výzvou stojí? Všechny přínosné názory a nápady dohromady sesbíral z podnětů občanů, neziskovek, architektů, sociologů a kulturních aktérů plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., který se dlouhodobě snaží o zlepšování rozvoje města. Případné dotazy můžete zaslat na info@pestujprostor.cz. Výzva není spojena s žádnou konkrétní politickou stranou a je cílena jak na širokou veřejnost, tak na zástupce napříč politickým spektrem.

Z plzeňských i mimoplzeňských osobností a odborníků výzvu podporují např. socioložka Ida Kaiserová, slovesná dramaturgyně Petra Hynčíková, moderátor Jiří Konečný, kulturní manažerka Helena Dienstbierová Šimicová, psychiatr a slammer David Hynčík, politolog Pavel Janšta, kartograf Aleš Hejna, projektant Ondřej Janout, kuchař a předseda spolku Envic Tomáš Popp, dopravní expert Jan Hakl, výtvarník Václav Cinádr, nebo architekti Jiří Zábran, Petr Lešek, Aleš Kubalík, Petr Domanický, Jakub Mareš (ředitel spolku k světu.), Bohumil Strejc, Jaroslav Holler, Tomáš Král, Monika Sladká, Marek Marovič, Zuzana Zbořilová, Petr Klíma, Marek Sivák a další.

logoPP_cz_kratke_sede_01

Výzva je určena jako inspirace pro širokou veřejnost a místní politiky i jako apel na kandidáty a politické strany kandidující v nadcházejících komunálních volbách. Výzva je však cílena dlouhodobě, nejen pro předvolební období.

Uvedení autorů obrázků:
K jednotlivým bodům: 1/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 2/ Pěstuj prostor / Gabriela Homolová; 3/ Wikimedia commons / Ivo Lukačovič; 4/ Pěstuj prostor / Alan Novák; 5/ Wikimedia commons / Lhotanka; 6/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 7/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 8/ Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia; 9/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 10/ Pěstuj prostor / Marek Sivák
Úvodní: A-E/ Pěstuj prostor
Další: K/ Václav Čubr

Poděkování: Jenovi Z., Martinovi Š., Ditě K., Pavlovi C., Alešovi H., Petrovi L. a všem, kdo se do přípravy výzvy jakkoliv zapojili