Fungující město stojí na kvalitních politicích s širokým rozhledem, odvahou a chutí měnit věci k lepšímu, politicích, kteří přemýšlejí v delším horizontu, než je čtyřleté volební období, kteří používají zdravý rozum a dokáží pro město získat ty nejlepší odborníky i úředníky
 • Pro politiky je klíčové nepracovat pouze v horizontu 4 let (jednoho volebního období), aktivně spolupracovat s veřejností, NNO a dalšími odborníky, vedle odborných poznatků používat i zdravý selský rozum a aktivně vyhledávat a podporovat systémová zlepšení
 • Pro úředníky je zapotřebí „nezabřednout“ do byrokratického systému, ale vnímat veřejnost, žadatele i další úřady jako partnery a uvnitř systému hledat drobná avšak pro všechny strany přínosná zlepšení
 • Obecně důležité je se průběžně dovzdělávat a rozšiřovat si obzory formou odborných i laických osvětových akcí (konferencí, přednášek, síťovacích setkání) vč. diskusní konfrontace s oponentními názory apod.
 • Konstruktivní kritika není útok, ale příležitost ke zlepšení města
 • Aktivní občané, NNO a odborníci jsou potenciálními partnery města (politiků i úředníků), se kterými je nejpřínosnější od začátku navázat spolupráci a společně hledat přijatelná řešení, není dobrou cestou je odmítat, ignorovat či (pouze) kritizovat
 • Jednou z priorit města je aktivní personální politika ve smyslu získávání kvalitních odborníků do služeb samosprávy a to na všech úrovních
 • Je vhodné podpořit zrychlení procesů automatizací a digitalizací rutinních úkonů veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti; toto však nesmí vést k odlidštění procesu
 • Je zapotřebí reformovat či posílit aparát pro kvalitní zadávání veřejných zakázek a architektonických, uměleckých i dalších soutěží s primárním důrazem na celkovou kvalitu výsledku, ne nejnižší cenu
 • Je zapotřebí zajistit aparát pro shromažďování a analýzu dat GIS vč. ekonomických, sociologických, ekologických a dalších parametrů územního a hospodářského rozvoje města
 • Ze strany města je nezbytné (na základě osvědčených zkušeností) aktivně připomínkovat vytváření zákonných předpisů a norem v oblasti městského plánování a dalších souvisejících oblastech
 • Přínosné bude zintenzivnění spolupráce na rozvoji městského know-how s vůdčími městy v daných oborech a to jak v ČR, tak v zahraničí (neplatí častý názor, že to, co jinde funguje, by v Plzni nefungovalo: věci je samozřejmě nutné přizpůsobit místním podmínkám, ale přenos dobré praxe v oblasti městského plánování, komunitních, kulturních i sociálních projektů skutečně funguje, jak ukazují úspěšné příklady v Plzni, ČR i zahraničí)
Souhlasíte, že Plzeň má na víc? Připojte se k výzvě a my vás budeme informovat, jak toho dosáhnout!

facebooková stránka

* Uvedením Vašeho e-mailu svobodně a dobrovolně udělujete Pěstuj prostor, z. s. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů… („GDPR “) pro účely tohoto projektu; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy s uvedením zájmu o vyřazení Vaší e-mailové adresy na info@pestujprostor.cz.

Kdo za výzvou stojí? Všechny přínosné názory a nápady dohromady sesbíral z podnětů občanů, neziskovek, architektů, sociologů a kulturních aktérů plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., který se dlouhodobě snaží o zlepšování rozvoje města. Případné dotazy můžete zaslat na info@pestujprostor.cz. Výzva není spojena s žádnou konkrétní politickou stranou a je cílena jak na širokou veřejnost, tak na zástupce napříč politickým spektrem.

Z plzeňských i mimoplzeňských osobností a odborníků výzvu podporují např. socioložka Ida Kaiserová, slovesná dramaturgyně Petra Hynčíková, moderátor Jiří Konečný, kulturní manažerka Helena Dienstbierová Šimicová, psychiatr a slammer David Hynčík, politolog Pavel Janšta, kartograf Aleš Hejna, projektant Ondřej Janout, kuchař a předseda spolku Envic Tomáš Popp, dopravní expert Jan Hakl, výtvarník Václav Cinádr, nebo architekti Jiří Zábran, Petr Lešek, Aleš Kubalík, Petr Domanický, Jakub Mareš (ředitel spolku k světu.), Bohumil Strejc, Jaroslav Holler, Tomáš Král, Monika Sladká, Marek Marovič, Zuzana Zbořilová, Petr Klíma, Marek Sivák a další.

logoPP_cz_kratke_sede_01

Výzva je určena jako inspirace pro širokou veřejnost a místní politiky i jako apel na kandidáty a politické strany kandidující v nadcházejících komunálních volbách. Výzva je však cílena dlouhodobě, nejen pro předvolební období.

Uvedení autorů obrázků:
K jednotlivým bodům: 1/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 2/ Pěstuj prostor / Gabriela Homolová; 3/ Wikimedia commons / Ivo Lukačovič; 4/ Pěstuj prostor / Alan Novák; 5/ Wikimedia commons / Lhotanka; 6/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 7/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 8/ Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia; 9/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 10/ Pěstuj prostor / Marek Sivák
Úvodní: A-E/ Pěstuj prostor
Další: K/ Václav Čubr

Poděkování: Jenovi Z., Martinovi Š., Ditě K., Pavlovi C., Alešovi H., Petrovi L. a všem, kdo se do přípravy výzvy jakkoliv zapojili