Město je společným projektem veřejné správy, soukromých investic a potřeb a preferencí jeho obyvatel: Plzeň by tedy měla poskytovat čitelné a stabilní prostředí pro investory, kteří mu chtějí skutečně pomoci s pozitivním rozvojem, a zároveň eliminovat nezdravý růst města
  • Plzeň musí lépe využívat potenciál soukromých investic ke zvyšování obecného blaha, přistupovat sebevědomě a s vizí k utváření jasných podkladů a regulativních podmínek pro stavebníky, investory a developery
  • Plzeň musí dávat jasný signál slušným investorům, že je dobrým místem pro jejich investici a že se jim zde jejich korektní přístup zúročí; pokud respektují územně-plánovací dokumentaci a strategické dokumenty města a jejich projekty přinášejí (byť nepřímo) prospěch celé společnosti, mělo by jim město vycházet vstříc a jejich záměry aktivně podporovat
  • naopak spekulanti a „žraločí developeři“ by měli předem pocítit, že v Plzni nejsou vítáni a že zde neuspějí, pokud nebudou akceptovat veřejný zájem města
  • územně-plánovací dokumentaci (územní plán, územní studie, regulační plány apod.) je zapotřebí zpracovávat s nejvyšší pečlivostí a kvalitou tak, aby zamezily nevhodným proměnám území, ale nebránily pozitivnímu rozvoji (kvalita této dokumentace má v Plzni obecně stoupající trend, který je zapotřebí udržet)
  • je zapotřebí zajistit dodržování mantinelů, kterou územně plánovací dokumentace stanoví (což přesahuje i do agendy státní správy); není možné např. tolerovat a rozšiřovat nechtěnou přestavbu zahrádkářských kolonií na obytné čtvrti nebo pokračování suburbanizace, což do budoucna neúměrně zatíží město z hlediska technické a dopravní infrastruktury a přinese i sociálně-negativní jevy
  • zároveň je zapotřebí vytvořit nástroj, který umožní změnit územně-plánovací dokumentaci k lepšímu, navrhne-li někdo řešení, se kterým tvůrci dokumentace nepočítali, ale které bude pro město i jeho obyvatele jasně přínosné – v zahraničí takovou možnost garantují např. nezávislé odborné komise za účasti hlavních architektů města (je zapotřebí minimalizovat zneužitelnost takového postupu)
  • poznámka 1: ilustračním plzeňským příkladem může být projekt Americká – Sirková (býv. OC Corso), na který po občanském referendu vznikla na Plzeň pokroková územní studie, kterou je však teoreticky možné naplnit jak kvalitním urbanisticko-architektonickým řešením, tak řešením nepříliš vzdáleným původnímu obchodnímu domu; tedy je zapotřebí ze strany města i občanské společnosti nespustit projekt ze zřetele a požadovat naplnění ducha studie, trvat na vytvoření vysoce kvalitních veřejných prostranství řešených prostřednictvím participace a garanci kvalitní architektury vzešlé z architektonické soutěže)
  • poznámka 2: vhodným českým příkladem jsou pokroková města a obce jako Dolní Břežany nebo Litomyšl, která vedle vlastních kvalitních stavebních počinů umí využít a motivovat nebo zregulovat soukromé investice na soukromých pozemcích tak, aby sloužily k veřejnému blahu
  • poznámka 3: u výstavby, dostavby či přestavby významných lokalit je vhodné se inspirovat pozitivními příklady ze zahraničí, které představují jednak pokrokový přístup k urbanismu a architektuře, jednak v České republice zatím spíše nevyužívané nástroje, jak od začátku do konce ovlivňovat a hlídat kvalitu soukromé výstavby a v neposlední řadě i velmi pokrokové a zodpovědné regulace směrem k funkčnímu využití (kombinace komerčního a sociálního bydlení, kanceláří, služeb, veřejných prostranství, sportovních a rekreačních ploch a dalších funkcí), směrem k památkářským, environmentálním a dopravním aspektům apod.; jedněmi z nejznámějších jsou např. Altona Mitte (odkaz 1 / odkaz 2), nebo hamburské HafenCity (odkaz 3 / odkaz 4)
Souhlasíte, že Plzeň má na víc? Připojte se k výzvě a my vás budeme informovat, jak toho dosáhnout!

facebooková stránka

* Uvedením Vašeho e-mailu svobodně a dobrovolně udělujete Pěstuj prostor, z. s. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů… („GDPR “) pro účely tohoto projektu; tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy s uvedením zájmu o vyřazení Vaší e-mailové adresy na info@pestujprostor.cz.

Kdo za výzvou stojí? Všechny přínosné názory a nápady dohromady sesbíral z podnětů občanů, neziskovek, architektů, sociologů a kulturních aktérů plzeňský spolek Pěstuj prostor, z. s., který se dlouhodobě snaží o zlepšování rozvoje města. Případné dotazy můžete zaslat na info@pestujprostor.cz. Výzva není spojena s žádnou konkrétní politickou stranou a je cílena jak na širokou veřejnost, tak na zástupce napříč politickým spektrem.

Z plzeňských i mimoplzeňských osobností a odborníků výzvu podporují např. socioložka Ida Kaiserová, slovesná dramaturgyně Petra Hynčíková, moderátor Jiří Konečný, kulturní manažerka Helena Dienstbierová Šimicová, psychiatr a slammer David Hynčík, politolog Pavel Janšta, kartograf Aleš Hejna, projektant Ondřej Janout, kuchař a předseda spolku Envic Tomáš Popp, dopravní expert Jan Hakl, výtvarník Václav Cinádr, nebo architekti Jiří Zábran, Petr Lešek, Aleš Kubalík, Petr Domanický, Jakub Mareš (ředitel spolku k světu.), Bohumil Strejc, Jaroslav Holler, Tomáš Král, Monika Sladká, Marek Marovič, Zuzana Zbořilová, Petr Klíma, Marek Sivák a další.

logoPP_cz_kratke_sede_01

Výzva je určena jako inspirace pro širokou veřejnost a místní politiky i jako apel na kandidáty a politické strany kandidující v nadcházejících komunálních volbách. Výzva je však cílena dlouhodobě, nejen pro předvolební období.

Uvedení autorů obrázků:
K jednotlivým bodům: 1/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 2/ Pěstuj prostor / Gabriela Homolová; 3/ Wikimedia commons / Ivo Lukačovič; 4/ Pěstuj prostor / Alan Novák; 5/ Wikimedia commons / Lhotanka; 6/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 7/ Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht; 8/ Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia; 9/ Pěstuj prostor / Marek Sivák; 10/ Pěstuj prostor / Marek Sivák
Úvodní: A-E/ Pěstuj prostor
Další: K/ Václav Čubr

Poděkování: Jenovi Z., Martinovi Š., Ditě K., Pavlovi C., Alešovi H., Petrovi L. a všem, kdo se do přípravy výzvy jakkoliv zapojili